O PLENO MUNICIPAL DE FERROL SE DESENTENDE DOS RISCOS DA PLANTA DE GAS.

Lemos hoxe o seguinte artigo de Rafael Pillado (Asociación Fuco Buxán e membro do Comité Cidadán de Emerxencia) que publica El Diario de Ferrol -xoves 7 de maio de 2009

O Pleno Municipal de fin de mes, no que se tratou o tema da planta de gas de Reganosa, se desentende.

A moción presentada por Esquerda Unida, en contra da pretensión de Reganosa de ampliar a súa capacidade de gasificación, pasando dos 325.000 m3/h inicialmente concedidos aos 825.600, foi rexeitada polo Pleno. Os sete votos do PP, máis dous do BNG en contra, e a abstención dos nove votos do PSOE, impediron que os catro de EU, máis tres de IF, sacaran adiante aquela moción.

¿Pero, de que se trataba?

A cuestión é que o Ministerio de Medio Ambiente recibiu de Reganosa unha proposta de ampliación da súa capacidade regasificadora. Canta máis cantidade autorizada, máis cobran, independentemente da cantidade que produzan. En base a esa proposta, o Ministerio se dirixe a tódolos Concellos da comarca e diversas asociacións, entre elas Fuco Buxán, para consultar “si el proyecto debe someterse o no al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, como establece a Lei.

Teñamos presente que, de aprobarse esa pretensión de Reganosa, se disparará o perigo das instalacións gasísticas, se multiplican os riscos polo incremento da entrada e saída de gaseiros e dende logo, acelérase a destrución da ría polo volume de auga sustraída e esterilizada.

É chamativo que ningunha das forzas políticas contactadas polo Comité Cidadán de Emerxencia tivesen a menor información sobre esa consulta do Ministerio. E si outros Concellos da comarca a recibiron, lóxico é que o de Ferrol a tivera tamén. ¿Como é posible que se escondera? ¿Como se pode xogar con un tema sumamente perigoso como é este?

En calquera caso, a presentación da moción era suficiente alarma como para que ninguén ignorase a cuestión.

¿Cabe mirar para outro lado?

Si comezamos polo goberno municipal, teremos que dicir que peca de irresponsabilidade. Primeiro por non dar a coñecer a tódolos grupos a consulta. Segundo, e aínda máis grave, por non pronunciarse non so ó respecto do perigo, senón do cumprimento da Lei ¿Como xustificarán o seu silencio no caso dun accidente? ¿Que dirán ás vítimas no caso de producirse? A abstención do grupo socialista non ten explicación. ¿Ten dúbida de se debe aplicarse a Lei a unhas instalacións altamente perigosas? Lamentable. Nin sequera se lles preguntaba si estaban de acordo ou non con Reganosa. Nin arre, nin só

Pero por outra banda, o actual Secretario Xeral do PSdeG e anterior Conselleiro de Medio Ambiente recoñecía tras a derrota electoral que se equivocaran en dous temas clave, a Planta de Gas e a Cidade da Cultura. Se iso é así, diante dun erro, so cabe correxilo. Non foi o caso.

A posición do PP pode explicarse facilmente. Fraga e os seus socios foron quen de aprobar a instalación da planta no interior da ría e seguen sendo fieis a ese compromiso. Dende logo, esa fidelidade non é con quen vivimos e traballamos nesta comarca. Impórtalles un rábano o que pase coa poboación circundante.

É menos explicable o voto negativo do BNG, sumándose ao PP. O seu portavoz , señor Pita, pechou o tema dicindo que a cuestión “está moi debatida”. Olvidábase que un tema desta envergadura nunca está debatida de máis. E vai estar presente na vida política mentres estas instalacións non saian do interior da ría de Ferrol.

Pero, ademais, contradícese co manifestado por Paco Rodríguez no vídeo “O salario do silencio”, no que dicía: “… calquera redimensión da planta non se tolerará, eso si que o temos claro, se se vai redimensionar, a nosa posición será que non”. ¡Ve señor Pita, as cousas teñen recorrido, non están debatidas para sempre! Nen sequera tiña en conta aquelas declaracións. Mandan máis os poderes fácticos. E parece que a derrota electoral non se debe a ningún erro. Deberá clarificalo.

Independentes por Ferrol e Esquerda Unida, co seu voto, expresaban a actitude coherente e valente que veñen mantendo dende sempre porque a Planta de Reganosa saia do interior da Ría.

Pola súa banda, o Comité Cidadán de Emerxencia, a través das diferentes asociacións, conclúe no seu RECURSO que non cabe conceder autorización de ampliación de Reganosa, porque esa planta non ten feito estudio de impacto ambiental, e polo tanto, é ilegal.

Non se entende a deixación do Pleno nun tema que pode afectar a miles de persoas desta comarca. Esa renuncia é imprudente e irresponsable. A nosa vida está en xogo.

07

05 2009

OBSERVATORIO DE PLANTAS REGASIFICADORAS DE GNL – ABRIL 2009

LA PLANTA REGASIFICADORA DE FERROL NO PODRA RECIBIR A LOS MODERNOS GASEROS DISEÑADOS PARA REDUCIR COSTES DE TRANSPORTE Y DE OPERACION

El mercado del GNL está pasando por una fuerte transformación y modernización técnica para hacerlo más competitivo y atractivo a los consumidores. Por una parte se ha mejorado la tecnología de la plantas de licuefacción de gas natural logrando licuarlo a menor costo y por otra utilizando plantas regasificadoras menos contaminantes e incorporando las modernas plantas flotantes (FSRU en offshore) alejadas de zonas pobladas o frecuentadas por el público.

Desde el punto de vista del transporte la tecnología actual de los buques gaseros se desarrolló hacia buques de mayor capacidad de carga como los gaseros tipo Q-flex o como los Q-max.

Q-Flex: Son gaseros diseñados para tener una capacidad de carga de aproximadamente 217.500 m3, distribuida en 5 tanques, con una eslora de 315 metros, 50 metros de manga y 12 metros de calado. Por tanto en cada viaje puede transportar un 50 % más de carga que los gaseros convencionales (los buques actuales cargan de media unos 140.000 m3). Este incremento de la capacidad de carga supone una reducción de los costes de transporte por unidad de gas natural licuado e un 40%, según sus armadores.

Q-Max: Son gaseros diseñados para tener una capacidad de carga de hasta 267.000 m3, en 5 tanques, tienen una eslora de 345 metros, 55 metros de manga y 12 metros de calado. Este tipo de buque carga un 80% más de GNL que los convencionales. Al igual que con los Q-Flex, la mejora de las capacidades de carga de esta serie va a producir una reducción de los costes de transporte por viaje en comparación a los buques tradicionales´

Estos buques gaseros de doble línea de ejes y timones gemelos son impulsados por motores diesel lentos con mejor rendimiento energético que las plantas propulsoras de los gaseros actuales ya que la mayoría son propulsados por plantas a vapor a turbinas engranadas a una sola línea de ejes. El combustible utilizado en estas plantas es el propio gas natural que transporta.

La planta regasificadora de BILBAO operada por BBG ya ha recibido, en enero de este año, uno de estos buques Q-max de nombre Mozah, ya que su pantalán y puerto lo permiten. Las plantas regasificadoras españolas situadas en Sagunto, Cartagena, Huelva y Barcelona están haciendo provisiones presupuestarias para adecuar sus terminales de descarga a los inminentes atraques de estos grandes y modernos gaseros.

La planta regasificadora de la ría de Ferrol no podría recibirlos debido a las serias limitaciones en calado y trazado del canal de acceso al interior de la ría.

Debemos remarcar el hecho que de los cuarenta gaseros que ha recibido la planta regasificadora una decena ha tenido que arribar en la ría de Ares debido a las condiciones climatológicas existentes en el canal de acceso a la ría de Ferrol (principalmente vientos y nieblas) y esperar a que fueran favorables para una navegación sin riesgos por dicho canal.

Obviamente estos buques de mayor calado y manga que los convencionales no podrían entrar en la ría de Ferrol por lo que la planta regasificadora estaría condenada a recibir los vetustos gaseros propulsados a vapor y de baja rentabilidad económica.

13

04 2009

LA PLANTA DE GAS DE LA RIA DE FERROL NO ERA NECESARIA PARA GALICIA

FUNDAMENTO 7º : Después de un año de funcionamiento, la planta de gas de la ría de Ferrol está suministrando solamente la TERCERA PARTE de la PREVISION DE DEMANDA citada en el informe (abril 2002) de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que había sido básico y la clave para que la Dirección General de Política Energética y Minas del Mº de Industria, emitiera la Resolución de Autorización Administrativa Previa para la instalación de la Planta de Gas en Mugardos (A Coruña).

¡ La planta de gas de la ría de Ferrol está suministrando LA TERCERA PARTE del gas que justificaba su instalación en el Noroeste de la península !

En efecto, según el proyecto inicial, la planta regasificadora de la ría de Ferrol debería estar suministrando a la red 2.500 millones de metros cúbicos de gas al año (*), de los cuales:

1.600 millones de m3/año pertenecerían a los ciclos combinados de As Pontes y Sabón,
500 millones de m3/año serían para las industrias químicas del grupo Tojeiro
400 millones de m3/año serían para los consumidores convencionales de Galicia.

(*) Posteriormente se incrementaría a 3.500 millones m3/año

En este primer año de funcionamiento hemos observado lo siguiente:

.- Según D. Antonio Llardén, presidente de ENAGAS, (ver el diario El Progreso de Lugo de fecha 10/09/2007), “Enagás ha decidido cerrar el suministro de gas procedente de Asturias y de Portugal para que todo el combustible proceda de Reganosa”. El presidente de ENAGAS justificó esta decisión “para evitar un “colapso” de la planta de Mugardos, de modo que los gasoductos con Portugal y Asturias solo funcionarán en casos de necesidad.

.- Según información de La Voz de Galicia de fecha 12/11/2008, anotamos: “un año después de que la planta de gas de Reganosa comenzase su actividad comercial, la regasificadora se ha convertido en una pieza fundamental para la red nacional. En estos momentos, la mitad de la producción de la terminal sirve para abastecer el consumo doméstico e industrial de Galicia -en donde Endesa y Unión Fenosa generan ya electricidad con gas- mientras que la otra mitad se inyecta a la red, para ser distribuida en el mercado nacional”.

.- Según los informes periódicos de ENAGAS, la regasificadora de la ría de Ferrol ha suministrado un total de 20.000 GWh (unos 1.850 millones de m3) a lo largo de su primer año de actividad.

Teniendo en cuenta los puntos 1º, 2º y 3º anteriores podemos realizar dos escenarios del reparto de consumo de gas relacionado con la planta, como sigue:

TOTAL suministrado (año 2008) = 1850 millones de m3 de gas/año
TOTAL suministrado (febrero 2009) = 110 millones de m3 de gas /mes (1.320 millones m3/año)
Consumo convencional de Galicia (año 2008) = 600 millones de m3 de gas/año (A) (*)
Consumo convencional de Galicia (febrero 2009) = 52 millones de m3 de gas/mes (624 millones de m3 de gas/año) “C”
Centrales térmicas CTCC (año 2008) = 400 millones de m3 de gas/año (B) (una CTCC)
Centrales térmicas CTCC (febrero 2009) = 10 millones de m3 de gas/mes (120 millones m3/año) (D”)
Suministro a la RED nacional (año 2008) = 850 millones de m3 de gas/año
Suministro a la RED nacional (febrero 2009) = 48 millones de m3 de gas/año (576 millones de m3 de gas/año)

TOTAL (A + B) (año 2008) = 1.000 millones de m3 de gas/año

TOTAL (C + D) (febrero 2009) = 744 millones de m3 de gas/año (extrapolando valores de febrero 2009)

% Utilización (**)- año 2008 = 28,6 % Febrero 2009 = 21,2 %

(*) Consumo convencional en Galicia según la CNE en su “INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2007 CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA” de fecha 19 de agosto de 2008.

(**) Resultado de dividir la cifra de la columna “TOTAL (A + B) o “TOTAL (C + D)” entre los 3.500 millones de m3 (capacidad de la planta). No hemos incluido el caudal de gas “exportado” a la red nacional porque la planta no se planificó para ese fin. (La capacidad nominal de la planta regasificadora es de 412.800 m3/h – 37.800 GWh – , unos 3.500 millones de m3/año).

Según la tabla anterior y después de un año de actividad de la planta regasificadora de la ría de Ferrol podemos concluir lo siguiente:

PRIMERO: La regasificadora de la ría de Ferrol tiene el monopolio del suministro de gas natural a Galicia e inyecta gas a la red nacional para que la actividad de la planta no se “colapse”.

SEGUNDO: Reconocer que D. Juan Ignacio Unda, consejero de la CNE, tenía razón cuando expresó en su VOTO PARTICULAR durante el Consejo de Administración de la CNE de fecha 18 de abril de 2002, que el mercado gallego estaría abastecido suficientemente sin la necesidad de la planta de regasificación pues se disponía del siguiente suministro de gas: por el Sur (Portugal) 150.000 m3/h y por Asturias 200.000 m3/h. Es decir, un total de 3.000 millones de m3/año, cifra que excede en mucho los 1.850 millones registrados durante el primer año de funcionamiento de la planta.

TERCERO: También ENAGAS manifestó la misma opinión en el informe de fecha 31 de mayo de 2002, enviado a la Dirección General de Política Energética y Minas, indicando que “si se instalara solamente un máximo de 800 MW de potencia de ciclos combinados, la opción de la planta resultaría muy onerosa para el sistema gasista”. Continúa el informe señalando que “la demora de entrada de un ciclo combinado supondría un sobre coste de unos 3,7 millones de euros al mes” que pagarían los contribuyentes españoles.

CUARTO: Por la información anterior y el ESCENARIO estimado de consumo, se demuestra que la Planta Regasificadora de la ría de Ferrol NO ERA NECESARIA. Según estos datos, la regasificadora suministró solamente un 28,6 % del gas previsto en el informe de la CNE.

QUINTO: Se aprecia la ausencia de los 500 millones de m3/año de gas previstos para el grupo de industrias químicas del grupo Tojeiro y el funcionamiento de tres ciclos combinados.

SEXTO: Si observamos el último Informe de ENAGAS (febrero de 2009) “Boletín estadístico de gas”, Galicia consumió solamente 658 GWh durante el mes de febrero a pesar de las olas de frío que se registraron en este mes (unos 735 millones de m3/año, muy por debajo de los 3.500 millones de la capacidad de la planta), lo que representa el 21% de la cifra comprometida por los promotores de la planta en la solicitud de aprobación). Según este informe el RATIO DE UTILIZACION de la regasificadora de la ría de Ferrol fue de un 33% (incluyendo el gas “exportado” a la red nacional). Se aprecia en este informe la casi nula actividad de los ciclos combinados de As Pontes. La planta de ciclo combinado de Sabón no funciona.

CONCLUSIONES: Por lo dicho anteriormente se demuestra que la planta de Gas de la ría de Ferrol NO ERA NECESARIA. Se demuestra también los incumplimientos administrativos exigidos por la CNE y Dirección General de Política Energética y Minas durante el proceso de la APROBACION PREVIA para la instalación de una planta de regasificación en la ría de Ferrol suponiendo además, un incremento de coste al sistema gasista español, como anunciaba ENAGAS, el cual deberemos soportar (pagar) todos los españoles tal como establece el R.D.949/2001 y Orden Ministerial ECO/301/2002 (en aquellos momentos) ”INSTALACIONES DE GAS EN EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL SISTEMA GASISTA NACIONAL”.

Por lo anterior no entendemos las razones de querer forzar a la administración a una ampliación costosísima del gasoducto a la meseta cuando no es necesario ni para “exportar” el gas ni para recibirlo. Tampoco entendemos las razones para duplicar la capacidad de regasificación de la planta dados los resultados operativos antes expuestos y el doble daño que produciría al ecosistema de la ría debido al tipo de regasificación empleado (circuito abierto) mediante agua de mar, pues se necesitarían circular a los regasificadores 600.000.000 de litros de agua fría al día e impregnada con hipoclorito sódico.

NOTA: Los datos descritos en este Fundamento 7º fueron recogidos de las siguientes fuentes: a) INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS POR LA QUE SE OTORGA A “REGASIFICADORA DEL NOROESTE SA” (REGANOSA) AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACION DE G.N.L. EN MUGARDOS (A CORUÑA) – 18 de abril de 2.002, b) Boletines estadísticos de la CNE y ENAGAS, c) Informe de ENAGAS de fecha 31 de MAYO de 2002 SOBRE LA NECESIDAD Y REPERCUSIONES EN EL SISTEMA GASISTA DE LA PLANTA DE REGASIFICACION SOLICITADA POR REGASIFICADORA DEL NOROESTE ,S.A.

22

03 2009