Archive for May, 2009

LA ELECTRICIDAD VA A SER MUCHO MAS CARA

Lo sabíamos!.

Sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano y así lo habíamos anunciado el pasado 28 de septiembre ( http://www.f-cape.org/category/articulos/page/2/ )

El gobierno nos hace responsables del “déficit de tarifa” pero no pone remedio a los abusos de las compañías eléctricas. Por ejemplo:

– La electricidad es cara porque se genera en Galicia y se envía a la meseta y levante
con el consiguiente gasto energético por transporte por la red eléctrica (REE).

– La electricidad es cara porque se genera una gran parte por gas natural regasificado.
Opción más gravosa para el consumidor que el gas natural transportado por gasoducto.

– La electricidad es cara porque la regasificadora de la ría de Ferrol está ubicada a una
gran distancia de los ciclos combinados que queman el gas natural. Galicia ni necesita
estas plantas de ciclo combinado ni el gas natural tal como demostrábamos en nuestro
FUNDAMENTO 7º. ( http://www.f-cape.org/category/fundamentos-tecnicos-legales/ )

Debemos recordar que, según la CNE, el desfase entre el coste de generación de la electricidad y el precio actual del recibo de la luz es del 30%. Este desfase en el precio se deberá corregir antes del año 2013.

Por otra parte no es un buen momento para hacer estos ajustes. En plena crisis económica en donde miles de hogares hacen cuentas para llegar a final de mes el gobierno “traga” con las pretensiones de las empresas eléctricas aceptando: 1º) realizar una facturación mensual en donde el consumidor no sabe lo que realmente está pagando pues parte de la facturación se hace por estimaciones de consumo no generado. 2º) Dar carpetazo al asunto del “déficit de tarifa” subiendo el recibo a 27 millones de hogares españoles.

Por cierto, las empresas energéticas no están en crisis pues su beneficios son bien sonados en los medios por sus dirigentes muy bien pagados.

31

05 2009

O PLENO MUNICIPAL DE FERROL SE DESENTENDE DOS RISCOS DA PLANTA DE GAS.

Lemos hoxe o seguinte artigo de Rafael Pillado (Asociación Fuco Buxán e membro do Comité Cidadán de Emerxencia) que publica El Diario de Ferrol -xoves 7 de maio de 2009

O Pleno Municipal de fin de mes, no que se tratou o tema da planta de gas de Reganosa, se desentende.

A moción presentada por Esquerda Unida, en contra da pretensión de Reganosa de ampliar a súa capacidade de gasificación, pasando dos 325.000 m3/h inicialmente concedidos aos 825.600, foi rexeitada polo Pleno. Os sete votos do PP, máis dous do BNG en contra, e a abstención dos nove votos do PSOE, impediron que os catro de EU, máis tres de IF, sacaran adiante aquela moción.

¿Pero, de que se trataba?

A cuestión é que o Ministerio de Medio Ambiente recibiu de Reganosa unha proposta de ampliación da súa capacidade regasificadora. Canta máis cantidade autorizada, máis cobran, independentemente da cantidade que produzan. En base a esa proposta, o Ministerio se dirixe a tódolos Concellos da comarca e diversas asociacións, entre elas Fuco Buxán, para consultar “si el proyecto debe someterse o no al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, como establece a Lei.

Teñamos presente que, de aprobarse esa pretensión de Reganosa, se disparará o perigo das instalacións gasísticas, se multiplican os riscos polo incremento da entrada e saída de gaseiros e dende logo, acelérase a destrución da ría polo volume de auga sustraída e esterilizada.

É chamativo que ningunha das forzas políticas contactadas polo Comité Cidadán de Emerxencia tivesen a menor información sobre esa consulta do Ministerio. E si outros Concellos da comarca a recibiron, lóxico é que o de Ferrol a tivera tamén. ¿Como é posible que se escondera? ¿Como se pode xogar con un tema sumamente perigoso como é este?

En calquera caso, a presentación da moción era suficiente alarma como para que ninguén ignorase a cuestión.

¿Cabe mirar para outro lado?

Si comezamos polo goberno municipal, teremos que dicir que peca de irresponsabilidade. Primeiro por non dar a coñecer a tódolos grupos a consulta. Segundo, e aínda máis grave, por non pronunciarse non so ó respecto do perigo, senón do cumprimento da Lei ¿Como xustificarán o seu silencio no caso dun accidente? ¿Que dirán ás vítimas no caso de producirse? A abstención do grupo socialista non ten explicación. ¿Ten dúbida de se debe aplicarse a Lei a unhas instalacións altamente perigosas? Lamentable. Nin sequera se lles preguntaba si estaban de acordo ou non con Reganosa. Nin arre, nin só

Pero por outra banda, o actual Secretario Xeral do PSdeG e anterior Conselleiro de Medio Ambiente recoñecía tras a derrota electoral que se equivocaran en dous temas clave, a Planta de Gas e a Cidade da Cultura. Se iso é así, diante dun erro, so cabe correxilo. Non foi o caso.

A posición do PP pode explicarse facilmente. Fraga e os seus socios foron quen de aprobar a instalación da planta no interior da ría e seguen sendo fieis a ese compromiso. Dende logo, esa fidelidade non é con quen vivimos e traballamos nesta comarca. Impórtalles un rábano o que pase coa poboación circundante.

É menos explicable o voto negativo do BNG, sumándose ao PP. O seu portavoz , señor Pita, pechou o tema dicindo que a cuestión “está moi debatida”. Olvidábase que un tema desta envergadura nunca está debatida de máis. E vai estar presente na vida política mentres estas instalacións non saian do interior da ría de Ferrol.

Pero, ademais, contradícese co manifestado por Paco Rodríguez no vídeo “O salario do silencio”, no que dicía: “… calquera redimensión da planta non se tolerará, eso si que o temos claro, se se vai redimensionar, a nosa posición será que non”. ¡Ve señor Pita, as cousas teñen recorrido, non están debatidas para sempre! Nen sequera tiña en conta aquelas declaracións. Mandan máis os poderes fácticos. E parece que a derrota electoral non se debe a ningún erro. Deberá clarificalo.

Independentes por Ferrol e Esquerda Unida, co seu voto, expresaban a actitude coherente e valente que veñen mantendo dende sempre porque a Planta de Reganosa saia do interior da Ría.

Pola súa banda, o Comité Cidadán de Emerxencia, a través das diferentes asociacións, conclúe no seu RECURSO que non cabe conceder autorización de ampliación de Reganosa, porque esa planta non ten feito estudio de impacto ambiental, e polo tanto, é ilegal.

Non se entende a deixación do Pleno nun tema que pode afectar a miles de persoas desta comarca. Esa renuncia é imprudente e irresponsable. A nosa vida está en xogo.

07

05 2009