Archive for the ‘Noticias’Category

LAS PLANTAS DE GNL de FERROL y MILFORD HAVEN en GALES

Los legisladores de la Unión Europea informaron del proceso de apertura de una demanda contra el Reino Unido sobre la seguridad de las maniobras de buques gaseros en la terminal de gas natural licuado (GNL) situada en Milford Haven (al oeste Gales en el Reino Unido).

La Comisión Europea, brazo legislador de la UE, han informado que las autoridades británicas no tuvieron en cuenta los requisitos de las directivas sobre evaluación de impacto ambiental en el lugar de Gales en donde se encuentra la planta de GNL. La Comisión envió al Gobierno del Reino Unido una carta de advertencia inicial y fijó un plazo de dos meses para una respuesta.

Según el portavoz de medio ambiente de la Comisión, Joe Hennon, con sede en Bruselas, “Ellos no han evaluado adecuadamente los riesgos que podrían suponer las entradas y salidas de los gaseros al terminal de la planta de GNL de Milford Haven y los riesgos debieran haber sido comunicados a la población”.

En cumplimiento de la legislación del UE para las naciones miembros, la Comisión empieza el proceso de demanda mediante el envío de una advertencia inicial, conocida como una carta de requerimiento. El siguiente paso del proceso sería la emisión de una advertencia final en forma de un “dictamen motivado”, y a continuación una denuncia ante el tribunal de la UE.

Nota de www.f-cape.org : Es importante señalar que el caso de Milford Haven comenzó dos años más tarde que el de la Ría de Ferrol, ya que según los medios de comunicación británicos iniciaron sus demandas hace 9 años. La terminal de Milford Haven lleva funcionando unos dos años. Los diputados europeos del Reino Unido estuvieron más activos que los españoles. Lo mismo ocurrió con los diputados italianos que lograron paralizar la planta de Brindisi. Según la BBC, lo flagrante del caso es que la población no logró conocer, a pesar de las continuas peticiones, los medios de emergencia en el caso de un accidente de un buque gasero. En Ferrol ni se sabe.

El caso de la ría de Ferrol es más escandaloso ya que en la entrada de la ría ya ha habido varios encallamientos y actualmente los prácticos del puerto están iniciando unas nuevas maniobras de entrada y salidas durante la noche violando las normas vigentes de practicaje y navegación del puerto que lo prohíbe taxativamente. El comité Ciudadano de Emergencia (CCE) ha puesto en los juzgados la correspondiente denuncia.

Sería muy oportuno que el diputado europeo Willy Meyer (por IU), único diputado que se está preocupando por esta causa justa de los ciudadanos de Ferrol, se pusiera en contacto con el portavoz de la Comisión Joe Hennon y el diputado que movió el caso de Milford Haven Jill Hevans. (www.f-cape.org le hará llegar recortes de prensa sobre este caso al diputado de IU)

La noticia se puede leer en los siguientes medios (en inglés):
– http://www.bloomberg.com/news/2012-04-27/u-k-faces-possible-eu-lawsuit-over-milford-haven-lng-safety.html
– http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-17871878
– http://in.reuters.com/article/2012/04/27/eu-lng-milford-idINL6E8FPGLR20120427

27

04 2012

SUSPENSION DO “SIMULACRO DE EMERXENCIA” NA PLANTA DE GAS LICUADO DA RIA DE FERROL

Achegamos a seguinta NOTA DE PRENSA: Avaliación da suspensión do “Simulacro de Emerxencia” na Planta de gas de Reganosa e Forestal que recibimos hoxe do CCE (Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol (GALICIA)

A Xunta de Galicia decidiu aprazar o simulacro de emerxencia ante un posible accidente na Planta de gas de Reganosa e na empresa Forestal do Atlántico, diante da alerta laranxa costeira decretada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía, argumentando que podería darse “ a posibilidade de que os efectivos do operativo, protección civil, bombeiros e policías, foran requiridos para atender á poboación ante posibles incidencias que se puideran producir como consecuencia do temporal”.

Con esta decisión a Xunta de Galicia deixa ao descuberto o Plan de Emerxencia, pois demostra que se carece do operativo capaz de actuar nesta situación. ¿Acaso no son estas circunstancias nas que se require do plan de emerxencia e da cobertura necesaria para actuar? ¿Ou é que un accidente tanto na Planta como en Forestal, só puidera producirse en dias de sol, sen vento e en circunstancias meteorolóxicas normais?.

A historia de accidentes na zona, (Prestige, Mar Exeo, etc.) indícannos que sempre ocorreron en condicións climatolóxicas extremas. Se de verdade preténdese comprobar a posibilidade real e a efectividade da coordinación dos medios que deben atender a todos posibles incidentes que poidan ocorrer nun momento dado, hai que realizalos nestas condicións.

A planta de gas de Reganosa que almacena 150.000 Tons de GNL, situada a carón do complexo petroquímico de Forestal con mais de 280.000 m³ de combustibles e produtos químicos, é unha instalación ilegal que dende a súa posta en marcha hai catro anos moi preto aos núcleos de poboación, supón unha ameaza para a vida de miles de persoas que vivimos na contorna da Ría de Ferrol.

Non se entende como é que unha empresa como Navantia, para atender a posibles incendios menores nos barcos en construción e/ou reparación, dispoña dunha dotación de bombeiros e de medios materiais, mentres que Reganosa, teña que esperar a que os bombeiros do concello de Ferrol, Navantia ou a Armada se despracen até Mugardos para atender os posibles incendios derivados de fugas de gas.

De sobras é coñecido que a efectividade da loita contra un incendio, depende do tempo que transcorre desde o inicio até a intervención efectiva. Nun tempo de desprazamento de mais de 20 minutos (Ferrol – Mugardos) un incendio pode alcanzar dimensións totalmente incontrolables.

Hai escasos dias en nota informativa, a Xunta de Galicia pretendía transmitir a veciñanza “tranquilidade “ ante o primeiro simulacro, a súa suspensión amosa que nada se fixo durante catro anos, a poboación se atopa inerme diante da ameaza da planta de gas. En realidade nada novo, o negocio dos promotores de Reganosa é, tanto para esta como para unha administración insensata e temeraria como a Xunta de Galicia, máis importante que a seguridade das persoas.

O Plan de Emerxencia Exterior de Reganosa é un documento virtual co que Reganosa e a Xunta de Galicia pretenden facer crer á poboación que non ten nada que temer. Un plan á medida para que a instalación aparentemente encaixe no espazo dispoñible en Punta Promontoiro, pero totalmente inútil e inservíbel para a poboación en caso de explosión ou fuga de gas. No caso de accidente non hai Plan de Emerxencia que evite unha Traxedia.
Por iso o CCE esixe de novo o peche da actividade da planta de Reganosa e a apertura do subministro de gas a Galicia por gasoduto, tal como viña sucedendo ata o 2007, pois teñen a capacidade suficiente para subministrar gas, tanto aos ciclos combinados como para consumo industrial e doméstico.
Ferrol a 23 de Decembro de 2011

24

12 2011

SIMULACRO DE EMERXENCIA en MUGARDOS

No caso de accidente non hai Plan de Emerxencia que evite unha Traxedia

Achegamos comunicado PLATAFORMA DE VECIÑOS O CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS) sobre o simulacro de emerxencia previsto para hoxe venres día 16 de decembro.

Cunha nota informativa, a Xunta de Galicia pretende transmitir á veciñanza “tranquilidade” ante o primeiro simulacro de accidente, que se vai realizar o venres 16 de decembro, CATRO ANOS DESPOIS! da entrada en funcionamento de Reganosa. Sabendo ademais, que ningún plan de emerxencia pode protexer ás persoas desta comarca da ameaza que supón a Planta de gas.

¿Cal foi a actuación de Reganosa e dos organismos públicos, dende a súa entrada en funcionamento?

Reganosa incumpre sistematicamente a legalidade. O Plan de Emerxencia tiña que revisarse cada tres anos. Pero hai máis exemplos disto.
Na noite do 19 ao 20 de abril de 2010 produciuse un incendio no complexo petroquímico de Forestal a 150 m da Planta. Acudiron os bombeiros de Ferrol para sufocalo. O incendio, producíase ao mesmo tempo que o gaseiro Madrid Spirit procedía á descarga de 58.000 Ton de GNL. As condicións de baixamar e noite, impediron ao gaseiro saír da Ria. Non se activou o Plan de Emerxencia, ningún organismo público (Dirección Xeral de Protección Civil, Concello etc.) alertou á poboación.
A raíz deste incidente, na reunión mantida co Director Xeral de Protección Civil en xuño de 2010, afirmou que non era competente no relativo ao tráfico de gaseiros cargados con gas natural licuado. Requiriuselle entón a documentación sobre a súa actuación neste incidente, e até o momento non lle foi entregada.

¿Cal é a capacidade letal de Reganosa?

A planta de gas de Reganosa almacena 150.000 Tons. de gas natural licuado (GNL), un valor enerxético equivalente a 120 bombas atómicas como as lanzadas polo goberno norteamericano sobre Hiroshima, situada a carón do complexo petroquímico – Forestal del Atlántico- que alberga 283.000 m³ de combustibles e sustancias químicas.
Doutra banda, os buques gaseiros que subministran á planta, teñen que transitar pola Ría, o que implica unha altísima probabilidade de que, en caso de emerxencia, o gaseiro quede encerrado no seu interior como nunha ratoeira, ameazando coa súa carga á poboación de Ferrolterra.
O pasado 21 de Novembro, o gaseiro “Arctic Princess” quedaba á deriva fronte as nosas costas. ¿Que sucedería si esta circunstancia se dera co gaseiro cargado e dentro da Ria?. O Plan de Emerxencia Exterior de Reganosa, tampouco contempla como risco os derivados da navegación de gaseiros cargados dentro da Ría.

¿Cales son as distancias aos núcleos de poboación?

Ao redor da planta, nun radio de 2000 m, viven 7000 persoas. As vivendas máis próximas, que pertencen ao núcleo de Mehá, están a uns 100 m da mesma. Neste núcleo viven 400 persoas. A distancia ao casco urbano de Mugardos é de 900 m, ao Arsenal militar 1200 m, ao centro urbano de Ferrol 1600 m.

¿Cales foron os perímetros de seguridade establecidos en recentes accidentes de gas?.

Lorca (Murcia) Camión–cisterna 20/10/2011 Radio de seguridade, 600m
Ribarroja de Tiria (Valencia) Camión-cisterna (4.000 litros) 27/10/2011 Radio de seguridade, 200 m
Debemos lembrar que a explosión nos Alfaques, dun camión-cisterna cargado con tan só 25 Tons de gas, ocorrido o 11/07/1978, provocou 243 mortos.

¿Cales son as distancias establecidas no Plan de Emerxencia de Reganosa e noutras plantas similares?

O Plan de Emerxencia Exterior de Reganosa establece unha zona de intervención de tan só 173 m, zona de alerta 213 m, no caso máis desfavorábel. Estas distancias son notablemente inferiores ás obtidas nunha instalación similar como é a planta de Bilbao cuns valores de 1467 m para zona de intervención e de 3049 m para a zona de alerta.
A modo de exemplo, a propia Protección Civil na web da Xunta de Galicia aconsella utilizar a guía informática CANUTEC EGO 2008 que, para un verquido de gas natural licuado NIP 1972, recomenda considerar unha evacuación xeral ata unha distancia mínima de 800 m. Distancia que amplía a 1.600 m si se trata dun incendio nun tanque ou cisterna.

¿Alguén se pode crer que coas distancias de alerta e intervención do Plan de Emerxencia Exterior de Reganosa, inferiores aos casos anteriormente descritos, a cidadanía queda protexida?

Evidentemente que non, o Plan de Emerxencia Exterior de Reganosa é un plan á medida para que a instalación aparentemente encaixe no espazo dispoñible en Punta Promontoiro, pero totalmente inútil e inservíbel para a poboación en caso de explosión ou fuga de gas.

¿Que cumpre facer, para evitar unha traxedia?

Hoxe pode constatarse que como proxecto económico, Reganosa resultou un fracaso. A produción non supera o 40%, un custe de sesenta millóns de euros anuais que pagamos a cidadanía a través das tarifas de gas e da electricidade. Non hai motivo algún que poida xustificar manter operativa unha planta de gas, que supón, ademais dunha ameaza para a poboación, un alto custe medioambiental, económico e social.
Polo tanto non cabe outra que o peche da actividade da planta de Reganosa e a apertura do subministro de gas a Galicia por gasoduto, tal como viña sucedendo ata o 2007, pois teñen a capacidade suficiente para subministrar gas, tanto aos ciclos combinados como para consumo industrial e doméstico.

¡Planta de Gas fora da Ria!

15 de Decembro de 2011

PLATAFORMA DE VECIÑOS O CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS)

16

12 2011