Archive for the ‘Contra información’Category

“Reganosa: Vellas mentiras e novos negocios”

Engadimos Nota de Prensa do COMITE CIDADAN DE EMERXENCIA (CCE), titulada: “Reganosa: Vellas mentiras e novos negocios”, en resposta ao publicado o pasado día 13 de Xullo en “La Voz de Galicia”


NOTA DE PRENSA

Diante das novas, sobre Reganosa, aparecidas o pasado día 13 de xullo no xornal La Voz de Galicia. O Comité Cidadán de Emerxéncia fai as seguintes consideracións:

Dende a súa constitución REGANOSA, pola connivencia dos seus socios, faltou á verdade ao respeito da necesidade da planta en Galicia, falseando os datos para acreditar a súa viabilidade económico -financeira.

Co único fin de cumprir (só formalmente), co 4º requisito necesario para obter a autorización de construción e o preceptivo Vº Bº da CNE, os socios de Reganosa comprometéronse a construir catro centrais de ciclo combinado; Fenosa dous ciclos de 400 MW cada un e Endesa outros dous nas Pontes, con un consumo anual de 1.600 millóns de m³/ano de gas natural, aos que habría que agregar un consumo adicional das empresas de nova creacion do grupo Tojeiro de 500 millóns de m³/ano.

A realidade é que o grupo Tojeiro non consume gas, porque as empresas non se fixeron, e os ciclos combinados (700 millóns de euros de inversion) cando non estan parados traballan ao ralentí.

Despois de case 4 anos de funcionamento, os datos de produción facilitados polo xestor técnico do sistema, ano 2010, falan dun funcionamento tan só do 43%. A planta de Reganosa só aporta o 6% do total do estado. Agora, no mes de xuño deste ano, sofreu unha nova baixada do 28% ao respecto do mismo mes do ano anterior, sendo o ratio de utilizacion do mes pasado só dun 29% da súa capacidade nominal.

Reganosa foi obxeto de intervencións extraordinarias por parte do xestor do sistema para asegurar os niveis de GNL, mínimo técnico de seguridade nos tanques. A última advertencia foi o pasado 6 de Xullo, vendose obrigada a unha reprogramación, é dicir, foi obrigada a reducir a produción ata que o sistema gasista lograse descargar un gaseiro para subir o nivel nos seus tanques. Hai que engadir a isto que o 25% dos gaseiros tiveron que abortar a súa entrada na data prevista, dadas as condicións metereolóxicas e a singularidade da Ría de Ferrol.

Agora, preséntannos como unha ventaxa a venda de GNL ao mercado especulador, cargando de novo gaseiros cun gas que orixinalmente era para consumo da nosa comunidade, convertindo a regasificadora como simple depósito para trapichear no mercado do gas.

As plantas do resto do estado teñen produción de gas regasificado suficinte, non necesitan participar no trapicheo da venda de gas como Reganosa, que almacena gas á espera de que soba o prezo, todo a expensas de incrementar os perigos para a cidadanía.

A cidadanía merece información veraz sobre o que está acontecendo en Reganosa e tomar consciencia da irracionalidade das operacións deste trapicheo.

Por exemplo, o pasado mes de febreiro, o buque gaseiro SCF Polar, carga en Mugardos 68.000 m³ de GNL para transportalos a Italia (La Spezia). Un gas que poucos dias antes descargara o Cheikh el Mokrani procedente de Arxelia.¿Por qué o gas alxerino fai a ruta Orán- Ferrol- Xénova que supón 4540 millas náuticas, cando a distancia de Orán a Xénova só é de 715 millas?.

Outro caso para a reflexión e a denúncia, a operación realizada polo gaseiro Norman Lady. Este gaseiro, que permaneceu atracado dende o 13 ao 16 de Maio, un dia descargou gas en Reganosa, e, sen abandonar as instalacións, carga outra vez nos seus depósitos ese mesmo gas. ¿É este o futuro de Reganosa? ¿Poñer en perigo a nosa seguridade para trapichear co gas?.

Temos razóns para a desconfianza. Lembremos que nas instalacións anexas de Forestal, propiedade exclusiva do grupo Tojeiro, xa a finais dos anos 90, descubriuse un xigantesco fraude co gasóleo. Fraude que, por certo, aínda debe estar sendo investigado polo xulgado.

Sobre o negocio da carga de gas en cisternas, aparte de aumentar os riscos para a cidadanía (lémbrese o accidente dos Alfaques ano 1978), o seu carácter residual non modifica para nada a escasa produción de Reganosa e o seu carácter deficitario.

Mailo empeño dos cómplices mediáticos, en distraer aos cidadáns, a realidade actual amosa a gran patraña dos promotores de Reganosa como instalación ”estratéxica” para Galicia. Unha instalación que, aseguraban, iba a supor o relanzamento da comarca, creando moreas de postos de traballo, etc etc.

Reganosa supón unha ameaza para a vida das persoas que vivimos na contorna, e tamén para o noso medio natural, pois destrúe a riqueza da Ría. O que agora pretenden apresentar como unha ventaxa, é a constatación de que Reganosa como proxecto económico, é un fracaso que se inscribe no marco da burbulla enerxética, apoiada institucional e mediaticamente para beneficio dos seus promotores. Unha estafa a toda a cidadanía, que está a pagala a través das axudas a Reganosa por parte da Xunta de Galicia e da suba das tarifas eléctricas e do gas.

Os gasoductos de Tui e Llanera, sin actividade de entrada desde a posta en servicio de Reganosa, teñen capacidade suficiente para suministrar gas; tanto para as centrais de ciclo combinado como para o consumo convencional.

Estamos a pagar 60 millóns de euros cada ano a REGANOSA, unha instalación ILEGAL, PERIGOSA, DEFICITARIA E INNECESARIA.. Non existe pois motivo algún que poida xustificar manter operativa unha perigosa planta de gas como a de Reganosa, que supón ademais dunha ameaza para a poboación, e un alto coste medioambiental, económico e social.

¡ Planta de gas Fora da Ría!

Ferrol a 15 de Xullo de 2011

Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

17

07 2011

POR UNHA INFORMACIÓN VERAZ

NOTA DE PRENSA DO COMITÉ CIDADAN DE EMERXENCIA PARA A RIA DE FERROL – Ferrol, xaneiro 2010

Este Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, denuncia – unha vez máis – a falta de información veraz, en todo o relacionado cun complexo petroquímico tan perigoso como é Reganosa [perigo que incrementa a súa situación á beira de Forestal do Atlántico], onde se investiu tanto diñeiro público e que nos segue custando aínda moitos millóns de euros anuais.

Onde se empobrece a Ría, onde se pon en perigo permanente a nosa vida e seguridade, a cidadania temos dereito a que se nos informe, non á desinformación coa manipulación e constante ocultación do que non interesa que se saiba.

Esta análise, que agora facemos público, vén confirmar o que levamos dicindo, desde fai moito tempo, de que a planta regasificadora non é necesaria e que principalmente supón un proxecto económico especulativo, perigoso para os veciños, costoso para os cidadans e ilegal”.

COMUNICADO DE PRENSA DO CCE.

En relación coa noticia emitida por Europa Press o 30 de decembro pasado, recollida en varios medios de comunicación, afirmando que a regasificadora de Gas Natural Licuado (GNL) de Mugardos operaba case ao máximo da súa capacidade nominal, o Comité Cidadan de Emerxencia (CCE) vese na obrigación de desmentila por inexacta e denunciar de novo a intención de Reganosa de manipular os datos para confundir aos lectores e cidadáns da ría de Ferrol. Lonxe de lograr a produción nominal obxectivo da planta e tal como xa informamos anteriormente, a regasificadora de Mugardos está sendo cuestionada tanto polo regulador de enerxía CNE como polo xestor do sistema gasista español debido á súa baixa ocupación.

A información máis abaixo descrita é pública polo que o lector pode facilmente contrastala nos enlaces que se indican. Vexamos:

1. Os “picos” de regasificación de GNL son normais nesta época do ano. No entanto, estráñanos a intensidade de produción que citaban os medios na regasificadora de Mugardos, xa que, segundo o xestor do sistema, nesas datas (do día 14 ao 21) non estaba prevista unha eventualidade por “onda de frío” e na seguinte, de data 22 de decembro (nota de operación nº 24) a planta de Mugardos non estaba incluída na lista de regasificadoras de apoio para esta situación excepcional. (1)

2. Ademais esa “elevada actividade continuada” da planta durante eses días, de 71,7 GW.h/día de produción, supón un 56% da capacidade nominal da planta se temos en conta que esta capacidade é de 127 GW.h/día e non dos 115 GW.h/día citados pola axencia. (2)

3. A regasificación de gas na planta de Mugardos diminuíu no ano 2.009 un 26,6% respecto ao ano anterior, cando no mesmo período a demanda de gas natural en España reduciuse soamente un 10,5%, o que significa unha perda clara de mercado. Por esta razón, a CNE “considera que se deberían analizar as causas desta baixa utilización, para saber en que medida éstas son consecuencia da evolución da demanda rexistrada nos últimos meses, e xa que logo respondería a unha situación temporal, ou resulta máis ben dun problema estrutural de demanda en devandita planta”. (3)

4. A baixa utilización da planta de Mugardos dá como resultado unha achega de GNL na Planta regasificadora insuficiente para atender a produción diaria mínima que garanta o necesario fluxo de GNL no relicuador que evite a emisión de metano á atmosfera. Para solucionar este desequilibrio foi necesaria a descarga na Planta de cantidades adicionais de GNL, mediante o desvío dun buque metanero de 125.000 m3 de GNL a Mugardos contratado inicialmente por outra regasificadora. (4)

5. O número de gaseiros que descargaron GNL na planta de Mugardos, durante o ano 2.009, foi de 21, un 60% menos dos gaseiros programados. Por esta razón a CNE propón no seu informe 34/2009 do 17 de decembro de 2.009, “….a peaxe de descarga de buques aumenta na proposta de Orde entre un 10% e un 12% en todas as plantas do sistema, excepto a planta de Mugardos, que pasa a ter un prezo igual a cero, con obxecto de corrixir o escaso grao de utilización dadevandita planta”. (3)

6. Tal como dixemos en comunicados anteriores durante os meses de setembro, outubro e novembro do pasado ano, o ratio de utilización da planta de Mugardos foi dun 30% da súa capacidade nominal (non se coñece o dato de decembro). (5)

7. Denunciamos tamén o feito de que o xestor gasista, Enagás, mantén pechada a conexión internacional situada en Tuy desde a inauguración da regasificadora de Mugardos, abril de 2.007, o que impediu a Galicia recibir gas por gasoduto directamente desde Alxeria, vía Portugal, ofrecendo unha clara situación de privilexio á planta de Mugardos e ademais co consecuente incremento de custo para os consumidores. (5)

Os compromisos dos promotores da Planta de gas de Mugardos, en canto á capacidade de regasificación, están moi lonxe de cumprirse tal como expuxemos máis arriba neste comunicado. O futuro desta planta augura unha situación aínda máis difícil debido ás seguintes circunstancias:

a. Durante o ano 2.009 as exportacións a Francia por Larrau multiplícanse por 4,4 e en Irún por 7,1 con respecto ao 2.008. Cara a Portugal foi de 11,9 veces a través de Badaxoz. Con todo, na nova proposta da Orde Ministerial que substitúe á actual ITC/1724/2009 elimínase a posibilidade de realizar exportacións con punto de entrada de GNL por Mugardos cara a gasodutos con saída por Portugal, Larrau ou Irún. Ver páxina 9 da referencia. (3)

b. Dos cincuenta e oito caseros que recibíu a regasificadora de Mugardos desde a súa inauguración unha ducia tivo que demorar a súa entrada á Planta, nalgún caso ata dous días, debido ás condicións meteorolóxicas existentes polo que a súa navegación, nestas condicións, podería supor riscos para o buque, a carga e veciñanza da zona.

c. O transporte do GNL mediante gaseiros está cara a buques de mellor tecnoloxía e de maior capacidade de carga como os tipo Q-flex e os Q-max (ata 267.000 m3), o que implica unha redución considerable dos riscos de accidentes e de custos de transporte do GNL. Tal como informamos anteriormente a regasificadora de Mugardos non pode recibilos xa que o seu calado impide a súa navegación pola canle de acceso á ría de Ferrol.

d. A baixa produción da regasificadora de Mugardos débese aos incumprimentos das condicións da APROBACION da súa construción, principalmente pola case nula operación das plantas de Ciclo Combinado, á inexistencia dos complexos químicos anunciados polo grupo Tojeiro e a que Galicia non sofre fortes condicións climatolóxicas (frío no inverno e calor no verán). Ademais, e segundo a noticia recollida en La Voz de Galicia, de data 26 de novembro pasado, Gas Natural, a empresa catalá que acaba de completar a adquisición de Unión Fenosa, apostará no futuro por achegar a produción eléctrica aos centros de consumo, en detrimento de os grandes territorios xeradores de enerxía, entre os cales no sistema peninsular destaca Galicia, polo que a actividade das Centrais de Ciclos Combinados situadas na nosa comunidade pode verse reducida aínda máis. (6)

e. Para o colmo, outra contrariedade vaille a xurdir á regasificadora de Mugardos, xa que o novo gasoduto Medgaz tendido entre Orán (Alxeria) e Almería está a piques de comezar a fornecer gas natural cunha capacidade de 8.000 Mill. m3/ano. Segundo nota de prensa da CNE do 22 de decembro “…en canto á diversificación, o gas procederá de, polo menos, oito orixes distintas, sendo Alxeria o principal país aprovisionador. Este país, coa entrada en funcionamento de Medgaz, chegará a aprovisionar en torno ao 40% do mercado español”. (7)

– Enlaces de onde se extraeu a información:

(1) http://www.enagas.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1146250303539&ssbinary=true
(2) http://www.europapress.es/galicia/noticia-reganosa-senala-actividad-acerca-limite-maximo-atender-demanda-causada-frio-20091230193718.html
(3) http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne155_09.pdf
(4) http://www.enagas.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1146250194815&ssbinary=true
(5) http://www.enagas.es/cs/Satellite?cid=1146233000618&language=es&pagename=ENAGAS%2FPage%2FENAG_listadoComboDoble
(6) http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2009/11/26/0003_8132279.htm
(7) http://www.cne.es/cne/doc/prensa/np_22122009.pdf

07

01 2010

INEXACTITUDES DE LA VOZ DE GALICIA

“La planta de gas de la ría de Ferrol fue la de menor uso de todas las plantas españolas”

Nos remiten un artículo sobre Reganosa, publicado hoy día 24 de mayo de 2008 en La Voz de Galicia, para comentarlo. Está escrito, por B. Couce y contiene una valoración tergiversada sobre la producción de gas natural por las plantas regasificadoras españolas durante el mes de abril. La interpretación burda que se hace de un informe de Enagás de fecha 21 de mayo de 2008 parece indicar que Reganosa tiene un papel destacado en el conjunto del estado español. Nada más lejos de la realidad. (ver el artículo en: http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2008/05/24/0003_6846092.htm)

Vayamos a la noticia. Se titula así:

“La planta de gas de la ría tiene ya un mayor uso que las de Huelva y Cartagena”.

Aquellos lectores que solamente leen los TITULOS de las noticias entenderán que Reganosa tiene ya un papel relevante en el sector del GNL. No obstante, en una parte del artículo dice que lo de “mayor uso” se refiere al PORCENTAJE de utilización, pues compara el registrado por Reganosa, que es del 47% (de su capacidad total) frente a los de Huelva y Cartagena que son del 43% y 39% respectivamente. Dice también que esta capacidad se equipara a la planta más grande del país, la de Barcelona. El lector sencillo y como se suele decir “de la calle”, no va a entrar en el tema de los porcentajes o en su significado y menos para este caso. A estos lectores les queda el mensaje de que Reganosa se “usa” más que sus hermanas de Huelva y Cartagena y ya se “tutea” con la de Barcelona.

Por esta razón y analizando el informe de ENAGAS creemos que sería más profesional y veraz el artículo si se hubiera escrito como sigue:

Titular: “La planta de gas de la ría de Ferrol fue la de menor uso de todas las plantas españolas”

Redactamos el artículo:

Según el último informe(*) de ENAGAS, el suministro de gas natural inyectado a la red nacional durante el mes de abril por parte de las regasificadoras españolas fue de una media de 136.303 m³ GNL/ día, es decir, 931 GWh /día.

La cifra total mensual (mes de abril) en términos absolutos fue de 27.594 GWh de los cuales Reganosa suministró 1670 GWh, lo que representa un 6% del total nacional. Los porcentajes de las otras plantas fueron: Barcelona, 25´50%, Huelva 19%, Cartagena 15%, Bilbao 15% y Sagunto 19´5%, por lo que Reganosa fue la regasificadora española de menor producción.

El mismo informe indica, página 8, que Galicia consumió en el mes de abril solamente el 2% del total nacional, unos 893 GW.h., lo que significa que Reganosa ha tenido que exportar a la “meseta” la mitad de su regasificación. Es muy significativo que habiendo trabajado Reganosa al 47% de su capacidad y en el supuesto de haber suministrado ella sola todo el gas de consumo de Galicia tenga que “exportar” fuera de la comunidad la mitad de ese gas regasificado. Si Reganosa no tuviera la exclusividad de suministro a la comunidad gallega (y debiera ser así pues estamos en un sistema de libre competencia) entonces la “exportación” sería mucho mayor. Por tanto y de momento, Reganosa no está cumpliendo con las condiciones citadas en el informe de la CNE de fecha 29 de abril de 2002 sobre la Autorización Administrativa Previa para la Instalación de la Planta de gas en Mugardos.

Por otra parte, no debemos olvidar que España está recibiendo gas por gasoducto desde Argelia en unas condiciones contractuales muy estrictas ya que debe consumir la cantidad de gas contratado de forma prioritaria pues si no lo hiciera tendría que pagarlo igual. Además, a partir de finales del próximo año se pondrá en funcionamiento otro gasoducto, de nombre MEDGAZ (desde Omán hasta Almería) lo que complicará más la operatividad de las regasificadoras españolas al aumentar la disponibilidad de gas por gasoducto, un gas mucho más barato que el GNL y por tanto más atractivo para los consumidores. La creciente demanda de gas natural licuado de los países del Este (China, India, Corea y Japón, más recientemente EE.UU.) está haciendo subir el precio de este gas de forma notoria, llegando incluso a desviar buques gaseros de su ruta original hacia otros clientes dispuestos a pagar un precio superior.

Terminamos el artículo. ¿Os parece más clarificador?

Más comentarios: Una vez en funcionamiento el nuevo gasoducto MEDGAZ la capacidad total de las regasificadoras españolas estará tan sobredimensionada que el presidente de ENAGAS, Sr. Llardén está proponiendo que España sea el “HUB” del gas natural licuado de toda Europa. Esto significa que seremos los suministradores de gas de Europa, soportando todos los riesgos y molestias que suponen estas plantas tan peligrosas y más aún en nuestro caso al tenerla en frente de nuestras casa y en una ría muy angosta y sin salida de los buques gaseros en caso de emergencia. Estas declaraciones de Llardén suponen una clara evidencia de que la planta de Reganosa no era necesaria. Así mismo, tampoco vemos la necesidad de construir otra planta regasificadora en Xixón.

Queremos aclarar que este Colectivo universitario está solamente en contra de la ubicación de la planta de Reganosa y no entramos en la mayor o menor rentabilidad de las empresas gasistas. Solamente queremos aclarar los mensajes confusos y manipuladores sobre esta peligrosa e ilegal planta de gas que se suelen verter de forma intencionada en ciertos artículos periodísticos.

Sabemos que esta planta será, al final de su historia, un símbolo de la incompetencia de sus promotores, de los políticos y medios de comunicación que la apoyaron. Estamos confiamos en que tarde o temprano, el Tribunal Supremo dictará de forma inequívoca una sentencia judicial contra la ubicación de la planta.

Saludos,

www.f-cape.org

(*) el informe se puede consultar en http://www.enagas.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1146243753098&ssbinary=true

25

05 2008